TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5

  • 19/05/2016

Khoa học và công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Khoa học và công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 

   Trong những năm qua công tác khoa học công nghệ của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin luôn được quan tâm và phát triển.

Năm 2016 công tác khoa học công nghệ của Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi được chú trọng nhiều hơn nhằm áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất kinh doanh. Nhờ áp dụng khoa học và công nghệ Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi đã vận hành và làm chủ được thiết bị, công nghệ sản xuất như: Nhà máy sản xuất thuốc nổ nhũ tương hầm lò công nghệ Trung Quốc, nhà máy thuốc nổ nhũ tương hầm lò mở rộng công nghệ Hàn Quốc và xưởng sản xuất thuốc nổ ANFO từ đó chủ động phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

   Để kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5 Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức của CBCNV về vai trò của khoa học và công nghệ và động viên thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học, góp phần vì sự phát triển lớn mạnh và xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ của Tổng công ty.

   Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến về pháp luật, vai trò khoa học và công nghệ thông qua các hình thức tin, bài, treo băng rôn khẩu hiệu, chạy LED điện tử.

   Song song với tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật nhiều đề tài trọng điểm thiết thực đã được tạo ra trong đó tiêu biểu như lắp đặt hệ thống dây chuyền Pilot nhằm phục vụ các đề tài nghiên cứu của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin và đã được Tổng công ty giao cho Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi thi công và lắp đặt.

   Hiện nay dây chuyền Pilot đang đi vào hiệu chỉnh hoàn thiện để sớm đưa vào hoạt động phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ và công nghệ của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin, sau đây là một số hình ảnh thực tế của dây chuyền Pilot:

Việc tổ chức các sự kiện trước, trong và sau Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ góp phần khơi dậy niềm đam mê, lòng tự hào đối với đội ngũ làm công tác quản lý và nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Đồng thời, cổ vũ các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, cổ vũ phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đến CBCNV trong toàn Công ty.

Last modified on Wednesday, 31 May 2017 14:21
Top