TIN HỘI NGHỊ NLĐ NĂM 2018

  • 21/12/2017

        Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3265/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 18/12/2017 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin về việc tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2018 cùng với Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2017.

          Sau khi tiến hành tốt công tác Hội nghị NLĐ từ các phòng ban, tổ đội, đơn vị trực thuộc. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới 2018 đang đến gần với nhiều hi vọng mới. Ngày 19/12/2017 Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác An toàn - Bảo vệ, Tổng kết SXKD năm 2017 và Hội nghị Đại biểu NLĐ năm 2018.

anh hn NLD 2018

          Hội nghị đã vinh dự được đón đồng chí Trần Ngọc Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, đ/c Lê Thị Hồng Yến - Kế toán trưởng, đ/c Lê Kim Ánh – Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty về dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Giám đốc Công ty báo cáo Tổng kết công tác AT-BV năm 2017, đồng chí Trưởng phòng KTAT công bố quyết định khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong trong tác AT-BV năm 2017;  Đồng chí Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ Công ty năm 2017, đánh giá nguyên nhân và kết quả đã đạt được năm 2017, đưa ra các mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thông báo kết quả SXKD Tổng công ty năm 2017, những thuận lợi, khó khăn và thách thức cũng như định hướng phát triển của Tổng công ty năm 2018 và những năm tiếp theo đồng thời đồng chí cũng đã biểu dương đơn vị đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu như: Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch điều chỉnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nội bộ đoàn kết, đặc biệt đơn vị đã tạo đủ việc làm và thu nhập cho CBCNV, với mức thu nhập đạt khá trong Tổng công ty. Bên cạnh đó đồng chí Phó Tổng Giám đốc đã chỉ đạo định hướng cho đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV hiểu và chia sẻ những khó khăn hiện nay của Tập đoàn, Tổng công ty và đơn vị; Chú trọng công tác cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, năng suất lao động. Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng địa phương trong mọi hoạt động của đơn vị, tiếp tục duy trì các phong trào Văn hóa thể thao.

         Sau hơn 04 giờ làm việc khẩn trương, sôi nổi, đầy trách nhiệm Hội nghị đã bầu ra 03 đồng chí vào ban Đối thoại định kỳ để tuyên truyền những chế độ, chính sách... đồng thời giải đáp những ý kiến, thắc mắt của CBCNV; Hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2017 và bầu 05 đồng chí đại diện cho CBCNV đơn vị đi dự Hội nghị NLĐ Tổng công ty năm 2018. Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí cao với các mục tiêu và giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2018 mà Hội nghị đã đề ra, Hội nghị cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2018 giữa Giám đốc, Công đoàn và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Hội nghị Đại biểu NLĐ Công ty Công nghiệp Hóa chát mỏ Tây Nguyên năm 2018 đã thành công tốt đẹp./.

Huỳnh Thị Minh Hải

                                                                                                                                              

Last modified on Wednesday, 24 January 2018 16:04
Top