TIN HỘI NGHỊ NLĐ NĂM 2017

  • 15/02/2017

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3193/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 25/11/2016 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2016, Hội nghị NLĐ năm 2017. 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3193/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 25/11/2016 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2016, Hội nghị NLĐ năm 2017. 

Hòa cùng không khí cả nước thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Năm (3/2/1930-3/2/2017), CBCNV trong Tổng công ty thi đua lao động sản xuất chào mừng 20 năm thành Công đoàn Tổng công ty, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Hội nghị người lao động các công ty vùng, đơn vị phụ thuộc tiến tới Hội nghị NLĐ Tổng công ty năm 2017.

Sau khi tiến hành tốt công tác Hội nghị NLĐ từ các phòng ban, tổ đội, đơn vị trực thuộc. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới 2017 đang đến gần với nhiều hi vọng mới. Ngày 24/12/2016 Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2016, Hội nghị Đại biểu NLĐ năm 2017.

Hội nghị đã vinh dự được đón đồng chí Trần Ngọc Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, đ/c Lê Thị Hồng Yến - Kế toán trưởng, đ/c Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Thư ký HĐTV - Uỷ viên BTV Công đoàn Tổng công ty về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ Công ty năm 2016, đánh giá nguyên nhân và kết quả đã đạt được năm 2016, đưa ra các mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017, đồng chí Phó Giám đốc Công ty báo cáo Tổng kết công tác AT-BV năm 2016.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thông báo kết quả SXKD Tổng công ty năm 2016, những thuận lợi, khó khăn và thách thức cũng như định hướng phát triển của Tổng công ty năm 2017 và những năm tiếp theo đồng thời đồng chí cũng đã biểu dương đơn vị đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu như: Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận tăng so với kế hoạch đề ra, tham gia đầy đủ các hoạt động VHTT do Tổng công ty tổ chức, nội bộ đoàn kết, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho CBCNV... Bên cạnh đó đồng chí Tổng Giám đốc đã chỉ đạo định hướng cho đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; Chú trọng công tác cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, năng suất lao động; Đẩy mạnh SXKD ngoài ngành nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận; Tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng địa phương trong mọi hoạt động của đơn vị, tăng cường hơn nữa đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.
Sau hơn 04 giờ làm việc khẩn trương, sôi nổi, đầy trách nhiệm Hội nghị đã bầu ra 03 đồng chí vào ban Đối thoại định kỳ để tuyên truyền những chế độ, chính sách... đồng thời giải đáp những ý kiến, thắc mắt của CBCNV; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018; Hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2016 và bầu 05 đồng chí đại diện cho CBCNV đơn vị đi dự Hội nghị NLĐ Tổng công ty năm 2017. Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí cao với các mục tiêu và giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2017 mà Hội nghị đã đề ra, Hội nghị cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2017 giữa Giám đốc, Công đoàn và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Hội nghị Đại biểu NLĐ Công ty Công nghiệp Hóa chát mỏ Tây Nguyên năm 2017 đã thành công tốt đẹp./.

Huỳnh Thị Minh Hải

                                                                                                                                              

Last modified on Tuesday, 13 June 2017 09:18
Top