TIN HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 28/8/2015 Ngày Văn Phòng

  • 07/12/2015

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, ngày 27/8/2015 Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập ngành văn phòng (28/8/1945-28/8/2015).

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, ngày 27/8/2015 Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập ngành văn phòng (28/8/1945-28/8/2015). Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Vũ Trường Thông - Phó Giám đốc Công ty phụ trách công tác văn phòng và các đồng chí Trưởng các phòng ban, Phân xưởng Công ty.
Tại buổi họp mặt đồng chí Trưởng phòng TCHC Công ty đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển ngành văn phòng nói chung và những kết quả đạt được trong công tác văn phòng Công ty nói riêng. Có thể nói trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, CBCNV Công ty luôn có nhiều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu, giúp việc, phục vụ hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD hàng năm của Công ty.
Trong thời gian tới, Văn phòng Công ty tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thường xuyên quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV trong Công ty luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao chất lượng hành chính quản trị, công tác văn thư, lưu trữ phục vụ tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty.
Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Vũ Trường Thông - Phó Giám đốc Công ty đánh giá cao kết quả đã đạt được của CBCNV làm công tác văn phòng trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, CBCNV làm công tác văn phòng cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ; chủ động nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tổng công ty để vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế tại đơn vị nhằm phục vụ tốt công tác SXKD của đơn vị, xây dựng văn hóa Hóa chất mỏ.
Sau 02 tiếng đồng hồ làm việc sôi nổi thiết thực, đây thật sự là buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa, giúp cho CBCNV làm công tác văn phòng ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững./.

Huỳnh Thị Minh Hải

Last modified on Tuesday, 13 June 2017 10:19
Top