05 Oct 2017
12 May 2017

Thực hiện Kế hoạch số 557/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 24/02/2017 giữa Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin về việc tổ chức Tháng AT - VSLĐ; Tháng công nhân năm 2017.

15 Feb 2017

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3193/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 25/11/2016 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2016, Hội nghị NLĐ năm 2017. 

07 Oct 2016

Thực hiện kế hoạch số 616/KH-BCĐ ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy hưởng ứng kỷ niệm 15 năm ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001- 04/10/2016)

Page 1 of 3
Top
Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/miccocom/public_html/Donvi/taynguyen/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 219

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/miccocom/public_html/Donvi/taynguyen/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 226