tin tức công ty - MICCO Tây Nguyên
tin tức công ty

tin tức công ty (16)

11 May 2018

          Thực hiện kế hoạch liên tịch số 803/KHLT - TGĐ - CĐ ngày 10/04/2018 của Tổng giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin “V/v Tổ chức Tháng hành động về AT - VSLĐ lần thứ 2, Tháng công nhân năm 2018”.

22 Dec 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN TOÀN - BẢO VỆ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

21 Dec 2017

        Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3265/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 18/12/2017 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin về việc tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2018 cùng với Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2017.

05 Oct 2017
Top