22 Dec 2017

Tin hội nghị

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC AN TOÀN - BẢO VỆ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

         IMG 9818 CopyThực hiện kế hoạch liên tịch số 826/KHLT-GĐ-CĐ ngày 24/11/2017 giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Tây Nguyên về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATBV năm 2017; Hội nghị người lao động năm 2018 cùng với Hội nghị Tổng kết sản xuất, kinh doanh năm 2017.

         


          Ngày 19/12/2017, Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ATBV năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 cùng với Hội nghị người lao động năm 2018, tham dự hội nghị có 42 đại biểu đại diện cho 71 CBCNV của Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Tây Nguyên. 

         Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm và nêu ra 15 tồn tại, 4 bài học kinh nghiệm và đề ra 6 mục tiêu, giải pháp đảm bảo an toàn cho năm 2018, đồng thời đã nhận được ý kiến tham luận đầy tâm huyết và có tinh thần xây dựng cao của các phòng ban, phân xưởng.

        Về dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Dũng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác AT-VSLĐ của Công ty Tây Nguyên trong thời gian qua, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, đồng chí đã chỉ đạo đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo AT-VSLĐ trong tháng cuối năm và và những năm tới.

        Để động viên các cá nhân đã có thành tích trong công tác ATBV năm 2017, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của đơn vị, Giám đốc Công ty đã khen thưởng 30 cá nhân điển hình với tổng số tiền thường trên 30 triệu đồng theo quyết định số 881/QĐ-HCMTN ngày 15/12/2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ngô Duy Bình
                                                                                                                                                                                                                                                                      Công ty CN HCM Tây Nguyên
Last modified on Friday, 22 December 2017 13:45
Top