11 May 2018

          Thực hiện kế hoạch liên tịch số 803/KHLT - TGĐ - CĐ ngày 10/04/2018 của Tổng giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin “V/v Tổ chức Tháng hành động về AT - VSLĐ lần thứ 2, Tháng công nhân năm 2018”.

            Thực hiện kế hoạch liên tịch số 803/KHLT - TGĐ - CĐ ngày 10/04/2018 của Tổng giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin “V/v Tổ chức Tháng hành động về AT - VSLĐ lần thứ 2, Tháng công nhân năm 2018”.

            Triển khai kế hoạch liên tịch số 267/KHLT-GĐ-CĐ ngày 20/04/2018 của Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên "V/v Tổ chức thực hiện Tháng hành động về AT-VLSĐ lần thứ 2 và Tháng công nhân năm 2018". Đúng 8 giờ 00 phút ngày 08/5/2018, Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ lần thứ 2 và Tháng công nhân năm 2018. Tại buổi mít tinh, toàn thể CBCNV đã được đồng chí Bùi Xuân Thọ - Giám đốc Công ty nêu ra những thành tích đã đạt được trong thời gian qua và thẳng thắn nêu ra những tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời phát động 9 nhiệm vụ trọng tâm về công tác an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

02 2


 

            Trong buổi sáng ngày 08/5/2018, sau khi tổ chức mít tinh tại văn phòng Công ty và tuần hành ra Kho VLNCN Gia Lai, tại đây đơn vị đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền NĐ 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính Phủ và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an - Quy đinh chi tiết một số điều của NĐ 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

01 1

 

Ngô Duy Bình      

Last modified on Wednesday, 16 May 2018 14:02
Top