04 Sep 2015

TIN CÔNG TÁC AN TOÀN TỔ CHỨC THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCTT - TKCN

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án PCTT-TKCN đảm bảo điều kiện sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu có thể xảy ra.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án PCTT-TKCN đảm bảo điều kiện sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu có thể xảy ra.
Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Tây Nguyên đã rà soát, bổ sung phương án PCTT-TKCN cho phù hợp với điều kiện tại đơn vị. Bên cạnh kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án PCTT-TKCN, ngày 28/8/2015 Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Tây Nguyên đã tổ chức thực tập phương án PCTT-TKCN tại kho chứa VLNCN Trà Đa với tình huống giả định : Mưa bão làm tốc máy nhà kho số 2. Tại buổi thực tập đồng chí Vũ Trường Thông - Phó Giám đốc Công ty – trực tiếp chỉ đạo thực tập phương án PCTT-TKCN đã quán triệt cho CBCNV những điểm cần lưu ý trong quá trình thực tập phương án PCTT-TKCN, yêu cầu CBCNV nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực tập, tập trung chú ý hiệu lệnh của Ban chỉ đạo thực tập phương án nhằm đạt được kết quả cao nhất trong quá trình thực tập từ đó nâng cao năng lực phòng chống, ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Kết thúc buổi thực tập phương án PCTT-TKCN, đồng chí Vũ Trường Thông đánh giá cao sự nghiêm túc của CBCNV trong quá trình thực tập, đáp ứng tốt yêu cầu của phương án cũng như sự chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo./.

Huỳnh Thị Minh Hải

Last modified on Tuesday, 13 June 2017 10:14
Top