Lịch sử hình thành của Công ty - Tên đơn vị: Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên

        Công ty Công nghiêp Hóa chất mỏ Tây Nguyên được hình thành tiền thân ban đầu từ Văn phòng đại diện hóa chất mỏ Gia Lai vào năm 1998, trực thuộc Xí nghiệp hóa chất mỏ Đà Nẵng. Ngày 27/5/2002 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam ra Quyết định số 578/QĐ-TCCB nâng cấp Chi nhánh Hóa chất mỏ Gia Lai thành Xí nghiệp Hóa chất mỏ Gia Lai.

         Ngày 27 tháng 5 năm 2003 Tổng giám đốc Than Việt Nam đã ra Quyết định số 813/QĐ-TCCB thành lập Xí nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp Gia Lai trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu nổ công nghiệp

         Đến ngày 23 tháng 3 năm 2006 Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 631/QĐ-TCCB về việc thành lập Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ -TKV.

Top