Hide Main content block

Tin Tổng Hợp

cache/resized/2a8c713794ab4667a7835b37d2afaca7.jpg

Tin thể thao

          Tin thể thao        Thực hiện chương trình phối hợp hành động và ...
cache/resized/29674c6a4c751a21d60b915aa07db7ae.jpg

TIN AN TOÀN

Thực hiện Kế hoạch số 557/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 24/02/2017 giữa Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ...
cache/resized/b92f28de0b4d1b066c8a1a3e69623f03.jpg

TIN HỘI NGHỊ NLĐ NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3193/KHLT-TGĐ-CĐ ngày 25/11/2016 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công ...
cache/resized/4371dc034e028cfe7daafc88adb40143.jpg

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ TÂY NGUYÊN THAM GIA HỘI THAO NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY CÔNG AN TỈNH GIA ...

Thực hiện kế hoạch số 616/KH-BCĐ ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Hội thao ...
cache/resized/b09bad1afc5122134f88614092be0aca.jpg

BẢN TIN HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2016

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty vào ngày 03 tháng 12 năm 2016 Giám đốc và Ban chấp hành Công ...
cache/resized/1f3c193b0c2a2f5c965c85555787c073.jpg

TIN CÔNG TÁC AN TOÀN TỔ CHỨC THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCTT - TKCN

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án PCTT-TKCN đảm bảo điều kiện sẵn sàng ứng ...

Tiêu Điểm

Top